Spaanse belastingen

Spaanse belastingen

Spaanse vakantiewoningen en de Belgische fiscus

Steeds meer Belgen vinden de weg naar hun gedroomde vakantiewoning in Spanje. Dikwijls wordt de aankoop emotioneel geïnspireerd. De vragen naar de precieze juridische en fiscaalrechtelijke gevolgen van de aankoop worden meestal pas heel wat later gesteld en nog later beantwoord.

Om te vermijden dat u met onaangename verrassingen wordt geconfronteerd, staan we hier stil bij enkele aandachtspunten bij de aankoop van uw buitenlandse droomwoning.

Belast in het buitenland, maar…

Uw buitenlandse woning zal in de eerste plaats in het buitenland worden belast. Zo geeft een villa aan de Spaanse kust logischerwijs aanleiding tot Spaanse belastingen.

Als Belgisch inwoner moet u bovendien de inkomsten uit buitenlands vastgoed ook vermelden in uw Belgische belastingaangifte!

In België moet u in principe de huurprijs of -waarde van uw buitenlands vastgoed aangeven. Ingevolge rechtspraak mag u voor vastgoed in Europa ook een lager forfaitair inkomen aangeven, vergelijkbaar met het kadastrale inkomen in België. Voor die Spaanse villa hoeft u dus niet de werkelijke (hogere) huurprijs of -waarde aan te geven, maar volstaat 1,1% of 2% van de (lagere) ‘valor catastral’.

Dus tweemaal belast?

Maar wordt u dan tweemaal belast op uw buitenlands vastgoed; eenmaal in het buitenland en nogmaals in België? Gelukkig niet.

België heeft een verdrag gesloten met Spanje dat bepaalt dat de inkomsten uit Spaans vastgoed worden vrijgesteld van belasting in België.

De aangifte in België is dus enkel relevant voor het zogenaamde ‘progressievoorbehoud’. Dit betekent dat de vrijgestelde Spaanse inkomsten enkel in aanmerking worden genomen voor de bepaling van het toepasselijke progressieve tarief op uw Belgische inkomsten, zoals uw loon of pensioen.

Bron: Wim Vermeulen, Cazimir Advocaten