14/08/2015 Kanaal Z

14/08/2015 Kanaal Z

Europees erfrecht

Wat houdt het in?
In erfrecht is het belangrijk twee zaken uit elkaar te houden, enerzijds de erfregeling die bepaalt wie wat erft, en anderzijds wie waar betaalt. Het “waar” bepaalt de hoogte van de successierechten/belastingen, de heffing(%) die van toepassing is.
De wijziging in het Europees erfrecht gaat dus enkel over wie wat erft.

Zie ook de uitzending op Kanaal Z, klik hier>

Wat wijzigt er?
Vanaf 17 augustus 2015 (17 Augustus inbegrepen) gelden de volgende regels:
Standaard regel: Het erfrecht dat van toepassing is, is het erfrecht van het land waar de overledene woonde bij het overlijden.
Afwijking die mogelijk is: Je kan kiezen voor het erfrecht van het land waar je de nationaliteit van draagt. Nationaliteit die je hebt bij het maken van je rechtskeuze of deze bij je overlijden.

Clausule van rechtskeuze
“Ik verklaar dat krachtens art. 22 van de Verordening erfopvolgingen 650/2012, mijn nalatenschap door het Belgisch erfrecht zal worden geregeld. Ik bezit de Belgische nationaliteit op de dag van deze verklaring”

Wat is wijs?
Wanneer is het nuttig om dus uitdrukkelijk te bepalen van welk land je het erfrecht kiest?
Een paar voorbeelden op een rij:
Om mogelijke discussie over je hoofdverblijfplaats uit te sluiten.
Als je in verschillende landen vastgoed hebt en je voor je ganse portefeuille dezelfde toepassing wil.
Als het erfrecht van ene land je meer aanspreekt dan van het andere.
Zo beschermt België meer de langstlevende echtgenoot dan Spanje.
Spanje beschermt dan weer meer de kinderen. Zo heb je een grotere vrijstelling per kind.

Als ik voor het Belgische (Vlaamse) erfrecht kies, betaal ik dan nog belastingen in Spanje?
Het zou mooi zijn mocht dit niet zo zijn.
De keuze van de Belgische/Vlaams erfrecht heeft, zoals hierboven al aangehaald, slechts betrekking op wie wat erft. In elk geval zullen in Spanje steeds de Spaanse successiebelastingen moeten betaald worden op de goederen die de overledene in Spanje nalaat.

Conclusie
Het is moeilijk een algemeen advies te geven. Successie planning blijft maatwerk.
Je moet ook zien in een ruimere context dus niet louter bij de aankoop van Spaans vastgoed.
Ook het roerend vermogen moet in kaart gebracht worden of je erfgenamen betalen mogelijk dubbel.
Ons advies:
Maximaal vererven vermijden.
Dat kan door voor de aankoop hier al rekening mee te houden.
Meer weten mail info@azull.info